Naam instelling

Stichting Hart voor IJmuiden

RSIN nummer 

864856258

Contactgegevens

e-mailadres: hartvoorijmuiden@gmail.com

webadres: www.hartvoorijmuiden.nl

Doelstelling: 

Het verbinden van mensen met elkaar vanuit een Christelijk oogpunt, onder meer door: Het bieden van een plek waar iedereen welkom is om onder andere het (Christelijk) gesprek met elkaar aan te gaan. Het organiseren van ontmoetingen van mensen met God en met elkaar.

Hoofdlijnen uit beleidsplan

Hart voor IJmuiden is een initiatief van een groep christenen uit IJmuiden, die zich willen inzetten voor de inwoners van IJmuiden. ‘De stichting is gestart vanuit een pioniersplek die medemogelijk is gemaakt door de voorheen CGKV gemeente te IJmuiden, wetens Petrakerk’. De stichting streeft naar steun vanuit alle geloofsgemeenschappen om het doel te bereiken. Daarnaast bestaat er een samenwerking met de stichting Hart voor Velserbroek.

Wij zijn “Hart voor IJmuiden” als pioniersplek gestart omdat wij het verlangen hebben om als inwoners en als christenen meer actief betrokken te zijn bij onze woonplaats. “Hart voor IJmuiden” heeft als doel en visie om een initiatief te zijn dat mensen in onze woonplaats mogelijkheden tot verbinding biedt; Verbinding met elkaar en met anderen op allerlei manieren; En vanuit ons geloof willen we de mensen ook verbinden met God. “Hart voor IJmuiden” zal daarmee over vijf jaar een bekende plek zijn in IJmuiden waar mensen graag komen, liefdevol ontvangen worden en waar zij in praktisch zin klaar staan voor elkaar. 

Functies en namen bestuursleden

Bertus Bosman (Voorzitter)

Gabriela Cyris (penningmeester)

Lieneke Breevaart – Stoop (secretaris)

Marisa Kalkman (Algemeen adjunct)

Beloningsbeleid

Geen, volledig op vrijwillige basis

Verslag van activiteiten

U kunt een verslag van activiteiten vinden op onze website en sociale media. Wij zijn te vinden op Facebook en op Instagram.

Onze activiteiten hebben betrekking op het verbinden van onze doelgroep en bestaan onder andere (maar niet behouden tot) uit:

  • Buurtmaaltijden
  • Gebedswandelingen
  • Kinderweken
  • Kinderdagen
  • Een uitdeel actie op 11 november
  • Het kerstengelen project in december

Financiële verantwoording

Al onze activiteiten bekostigen wij uit giften en ondersteuning van plaatselijke kerken.

In de jaren 2021 tot en met augustus 2023 ontvingen wij financiële ondersteuning van de Petra kerk  de baptisten gemeente uit IJmuiden. En werden de kosten verantwoord in de boekhouding van de Petra Kerk.

Vanaf september 2023 beschikt de Stichting Hart voor IJmuiden over een eigen bankrekening en zal verantwoording over in en uitgaven door de stichting zelf worden verzorgt.

Op verzoek zullen wij u de begroting 2024 en de verantwoording 2023 doen toekomen.

Aan te vragen via hartvoorijmuiden@gmail.com

Download beleidsplan